Lekcje

Nauczanie z nami oznacza wspólną naukę

Wszystkie dzieci uczą się razem dłużej ... 

...niezależnie od tego, czy Państwa dziecko ma rekomendację do Hauptschule lub może uczęszczać do Realschule lub Gymnasium na podstawie swoich ocen, ...w 5 klasie wszyscy zaczynają razem w grupie klasowej.

Począwszy od klasy 7, uczniowie mogą wybierać inne przedmioty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami. Nawet wtedy matematyka i język angielski są nauczane na różnych poziomach (podstawowym i zaawansowanym). Język niemiecki jest zróżnicowany w szkole ogólnokształcącej najwcześniej od klasy 8. W tym samym czasie, od ósmej klasy, dodawane są dalsze opcje, a w dziewiątej klasie istnieje dodatkowe zróżnicowanie przedmiotów ścisłych.
Wspólna nauka nie oznacza, że wszyscy uczą się tego samego! Treści nauczania są dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów.
Pod koniec 10. klasy uczniowie uzyskują pierwsze świadectwo ukończenia szkoły. Następnie mogą przejść do świata pracy lub kontynuować naukę w szkole, aby uzyskać maturę.
Gronau Comprehensive School utworzy własną trzyletnią szkołę średnią.

Dłuższa wspólna nauka sprawia, że dzieci mają "więcej" czasu na rozwijanie i utrwalanie swoich umiejętności i talentów.