Vodnik po konfliktih in svetovanju.

Svetovalna skupina

Svetovalna skupina na naši šoli ima pomembno vlogo pri podpori učencem v različnih zadevah. Naloge naše svetovalne ekipe so raznolike in vključujejo šolsko poklicno usmerjanje, socialno in čustveno podporo, spodbujanje ključnih veščin, svetovanje staršem in sodelovanje z zunanjimi partnerji.

Svetovalna ekipa na splošno spodbuja individualni razvoj in dobro počutje študentov ter jih na najboljši možni način pripravlja na njihove osebne, akademske in poklicne izzive.