Poklicna priprava

Pogled v prihodnost

Splošna šola ne pomeni le celovitega šolskega izobraževanja, temveč tudi ciljno usmerjeno poklicno in akademsko pripravo učencev. Kot del programa zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija "Kein Abschluss ohne Anschluss" daje splošna šola poseben pomen oblikovanju individualnih poti za poklicno in akademsko prihodnost mladih.


Osrednja sestavina te priprave je tesna povezava med šolsko teorijo in uporabo v praksi. Dijaki ne dobijo le poglobljenega znanja pri tradicionalnih predmetih, temveč so aktivno vključeni tudi v proces izbire lastne poklicne poti in študijskega programa. To dosežejo z različnimi orientacijskimi ukrepi, kot so delovne prakse, ekskurzije v podjetja in na univerze ter redna svetovanja.

Program mladim omogoča, da že v zgodnji fazi prepoznajo svoje interese in prednosti. To dosežemo s prilagojeno podporo in spodbudami, ki so prilagojene potrebam vsakega posameznika. Splošna šola tesno sodeluje s podjetji, univerzami in drugimi izobraževalnimi ustanovami, da bi učencem omogočila realen vpogled v različna poklicna področja in študijske programe.

Poleg praktične naravnanosti splošna šola poudarja tudi spodbujanje ključnih spretnosti, ki so zelo pomembne za uspešno poklicno in akademsko kariero. Te vključujejo sposobnost dela v skupini, komunikacijske spretnosti, samostojnost in sposobnost reševanja problemov. Teh spretnosti se ne poučuje le v razredu, temveč se spodbujajo tudi s ciljno usmerjenimi projekti in delavnicami.

Program "Kein Abschluss ohne Anschluss" na splošnih šolah v Severnem Porenju-Vestfaliji tako ne ustvarja le trdne podlage za uspešno zaključno spričevalo, temveč tudi temelje za usmerjeno in individualno pripravo na poklic in študij. Učence spodbuja, da odkrijejo svoje interese, uresničijo svoje potenciale in tako najdejo najboljši možni začetek svoje poklicne prihodnosti.