Oddelek I

Izleti na sekundarni ravni I

Šolski izleti v 1. letniku srednje šole so pomemben vidik socialnega razvoja učencev.

V petem razredu je poudarek na dnevih razredne skupnosti, katerih namen je okrepiti povezanost v razredu. Ti dnevi omogočajo učencem, da se bolje spoznajo, spodbujajo timski duh in gradijo pozitivno razredno skupnost.

Letni športni izlet je pomemben program že osmo leto. Poudarek ni le na športnem vidiku, temveč tudi na spodbujanju timskega dela in razvijanju zdravega načina življenja. Skupne športne dejavnosti ne izboljšujejo le telesne pripravljenosti, ampak tudi krepijo povezanost v skupini letnikov.

Zadnji izlet razreda v desetem razredu je vrhunec šolskih izletov. Ta izlet ne pomeni le zaključka šolanja v srednji šoli, ampak je tudi priložnost, da učenci skupaj razmislijo o času, ki so ga preživeli v šoli, in odnesejo trajne spomine. Ti izleti lahko vključujejo tako kulturna doživetja kot pustolovščine in pomagajo zagotoviti, da učenci zaključijo šolsko pot s pozitivnimi spomini. Na splošno ti strukturirani šolski izleti učencem nudijo celostno izkušnjo, ki presega pouk in spodbuja njihov osebni razvoj na različnih področjih.