Računalniška znanost

Predmet Računalništvo

VintageRazvrstitevIzvedba vsebine

5

Računalniško vozniško dovoljenje

Od šolskega leta 2018/19

 • Uporaba računalnika
 • Obdelava besedil, izračuni v preglednicah, predstavitve
 • Varnost v omrežju

Izbirna usmeritev

V skupinah, ki se menjavajo vsakih devet tednov, lahko učenci poleg drugih predmetov, kot so likovna umetnost, naravoslovje in študij dela, spoznavajo tudi računalništvo.

Računalništvo zajema naslednje teme:

 • Obdelava informacij
 • Uvod v programiranje
 • Kriptografija
 • Etična vprašanja v računalništvu
 • Družabna omrežja

Izbirni predmet računalništvo

V drugi polovici šestega razreda učenci izberejo obvezni izbirni predmet, ki se poučuje kot četrti glavni predmet. Za ta predmet obstajata obvezni glavni učni načrt in šolski učni načrt.

Razlogi za izbiro računalništva kot izbirnega predmeta:

 • priprava učencev na življenje v svetu, ki ga prežemajo digitalne tehnologije.
 • Spodbuja interdisciplinarno in mrežno razmišljanje.
 • prispeva k boljšemu razumevanju trajnostnega razvoja in uporabe naših naravnih virov.
 • Priprava na usposabljanje, študij in poklicno pot
 • vzbuja zanimanje deklet in fantov za kasnejšo poklicno usmeritev na področju matematike, tehnologije in naravoslovja

Če vaš otrok izbere predmet računalništvo, upoštevajte naslednje zahteve:

 • Veliko zanimanje za reševanje problemov in ugank.
 • samostojno in temeljito delo, tudi v daljšem časovnem obdobju.
 • strukturiranje tematskih področij in dejstev ter uživanje v diagramih in skicah

Osnovni učni načrt najdete na naslednji povezavi:
https://www.schulentwicklung.nrw.de/.../KLP_GE_WP_Informatik_Endfassung.pdf

8

Računalništvo izmenično s študijami dela

Učenci v 8. razredu imajo vsakih štirinajst dni eno uro pouka računalništva. Vsebina vključuje naslednje:

 • delo z računalnikom (če nimate predhodnega znanja).
 • Obdelava informacij
 • Ustvarjanje spletnih mest s HTML&CSS
 • Razvoj aplikacij
 • ...