Praktična filozofija

Praktična filozofija

Pri tem šolskem predmetu, ki je za vas novost od petega razreda, lahko razpravljate o svobodi, politiki, medijih, religiji, prijateljstvu, umiranju/smrti, normah, nesmislu, ksenofobiji, morali, znanosti, spolnih vlogah, nasilju, načrtih za prihodnost, Bogu, vesti, logiki, občutkih, resnici, sebi in še veliko več.

 

Kdo se lahko udeleži programa Praktična filozofija?

Učenci, ki ne obiskujejo verske vzgoje, ker ne pripadajo krščanski veroizpovedi ali so izstopili iz verske vzgoje zaradi vesti (stari 14 let in več) ali so jih starši odjavili, če še niso polnoletni (mlajši od 14 let), obiskujejo praktični pouk filozofije.


Kaj je praktična filozofija?

Praktična filozofija se ukvarja z vsemi vprašanji v zvezi s sobivanjem ljudi. O teh vprašanjih je treba razpravljati, raziskati njihovo globino in širino ter utemeljiti možne odgovore. Vse to je predmet praktične filozofije.

Filozofija se začne, ko nekdo sebi in drugim zastavlja filozofska vprašanja.
Filozofska vprašanja so vprašanja, kot so: Kaj je laž? Kaj je resnica? Zakaj ljudje iščejo prijateljstvo drug z drugim? Kaj je dostojno življenje? Kakšen je smisel življenja? Ali imajo živali pravice? Ali smo svobodni? Zakaj se ljudje bojijo smrti? Kaj pomeni razumnost? Kako lahko logično argumentiraš?

Da bi našli odgovore na takšna vprašanja, mladi filozofi počnejo veliko: berejo besedila, razlagajo slike, razpravljajo, pojasnjujejo pojme, razlagajo filme, izvajajo igre vlog, razvijajo miselne poskuse, raziskujejo po internetu, razpravljajo o pisanju, sami pišejo besedila, se vključujejo v sokratske razprave in seveda so spodbujeni k samostojnemu razmišljanju in še veliko več.

 

Kako je strukturiran predmet Praktična filozofija ?


Tudi najbolj svobodno razmišljanje ne more brez določenega osnovnega reda. Pri predmetu praktična filozofija v šolah Severnega Porenja-Vestfalije so teme razvrščene v naslednjih 7 skupin vprašanj:


Naši tečaji so strukturirani v skladu s temi skupinami vprašanj in tudi učbeniki so napisani z upoštevanjem teh skupin vprašanj.

Skupina vprašanj 1: Vprašanje o sebi

- Primer teme: Jaz in moje življenje

Skupina vprašanj 2: Vprašanje drugega

- Tema primera: Obvladovanje konfliktov

Skupina vprašanj 3: Vprašanje lepega vedenja

- Primer teme: Resnicoljubnost in laži

Skupina vprašanj 4: Vprašanje prava, države in gospodarstva

- Primer teme: Revščina in blaginja

Skupina vprašanj 5: Vprašanje narave, kulture in tehnologije

- Primer teme: Živali kot živa bitja

Skupina vprašanj 6: Vprašanje resnice, resničnosti in medijev

- Primer teme: Medijski svetovi

Skupina vprašanj 7: Vprašanje izvora, prihodnosti in pomena

- Primer teme : Življenje in prazniki v različnih religijah