Lekcije

Učenje z nami pomeni učenje skupaj

Vsi otroci se skupaj učijo dlje časa... 

...ne glede na to, ali ima vaš otrok priporočilo za Hauptschule ali bi lahko obiskoval Realschule ali gimnazijo glede na svoje ocene, ...v 5. razredu vsi začnejo skupaj v razredni skupini.

Od sedmega razreda naprej lahko učenci izbirajo druge predmete glede na svoje interese in sposobnosti. Že takrat se matematika in angleščina poučujeta na različnih ravneh (osnovna in nadaljevalna raven). Nemščina se v splošni šoli diferencira najhitreje od 8. razreda dalje. Hkrati se od 8. razreda dalje dodajajo dodatne možnosti, v 9. razredu pa se dodatno diferencira predmet naravoslovje.
Skupno učenje ne pomeni, da se vsi učijo isto! Učne vsebine so prilagojene individualnim sposobnostim učencev.
Ob koncu 10. razreda učenci pridobijo prvo maturitetno spričevalo. Nato se lahko usmerijo v svet dela ali pa še naprej obiskujejo šolo in si prizadevajo za maturo.
Splošna šola Gronau bo ustanovila svojo triletno srednjo šolo.

Skupno podaljšano učenje ustvarja pogoje, da imajo otroci "več časa" za razvoj in utrjevanje svojih sposobnosti in talentov.