Poklicne poti v šoli

Vsi otroci se skupaj učijo dlje časa...

...ne glede na to, ali ima vaš otrok priporočilo za posebno šolo ali srednjo šolo, ali pa bi lahko obiskoval realko ali gimnazijo na podlagi svojih ocen, se v petem razredu vsi začnejo šolati skupaj v enem razredu.

Od sedmega razreda dalje lahko učenci izberejo drug jezik ali druge predmete glede na svoje interese in sposobnosti. Ti predmeti postanejo četrti glavni predmet. Hkrati se matematika in angleščina v 7. razredu poučujeta na različnih ravneh (osnovna in napredna raven). Nemščina se v splošni šoli diferencira od 8. razreda dalje.

Hkrati se od devetega razreda dalje doda dopolnilni pouk, pri katerem se lahko upoštevajo posameznikove želje in sposobnosti. Do 10. razreda učenci izbirajo med različnimi moduli.

V devetem razredu je dodatna diferenciacija pri naravoslovju: kemija ali fizika. Trenutno se osredotočamo na kemijo.

Ob koncu desetega razreda učenci pridobijo prvo spričevalo o zaključku šolanja. Nato se lahko usmerijo v svet dela ali pa nadaljujejo šolanje in si prizadevajo za maturo.

Splošna šola v Gronauuu ima svoj triletni šesti razred. Šola pri nekaterih predmetih sodeluje z gimnazijo Werner-von-Siemens-Gymnasium in Euregio-Gesamtschule v Epe, da bi lahko učencem ponudila dober in širok izbor predmetov. Glavni predmet v ponudbi je španščina kot novi tuji jezik, v prihodnosti pa tudi šport kot nadaljevalni predmet.