Art

Art

Pri likovni umetnosti se spodbuja ustvarjalnost in motorične sposobnosti učencev. Cilj je zbuditi zanimanje za umetniško oblikovanje. Da bi zadostili različnim interesom in sposobnostim učencev, se vsako šolsko leto razvije praktično oblikovanje z različnih področij slikarstva, risanja, kiparstva in uprizarjanja. To se dopolnjuje z drugimi predmetnimi področji pri glavnih predmetih in z udeležbo na različnih tekmovanjih.

Poleg praktičnega oblikovanja je pomemben del pouka umetnosti tudi sprejem. Učenci se učijo ciljno gledati in pregledovati slike. Poleg seznanjanja s pomembnimi primeri podob iz umetnostne zgodovine se učenci naučijo kritično obravnavati podobe iz medijev in družbenih omrežij.