Beroepsvoorbereiding

Met het oog op de toekomst

De scholengemeenschap staat niet alleen voor uitgebreid onderwijs, maar ook voor een gerichte beroeps- en academische voorbereiding van haar leerlingen. Als onderdeel van het "Kein Abschluss ohne Anschluss"-programma van de deelstaat Noordrijn-Westfalen hecht de scholengemeenschap bijzonder veel belang aan het creëren van individuele trajecten voor de beroepsmatige en academische toekomst van jonge mensen.


Een centraal onderdeel van deze voorbereiding is de nauwe band tussen schooltheorie en praktijkgerichte toepassing. Leerlingen krijgen niet alleen diepgaande kennis in de traditionele vakken, maar worden ook actief betrokken bij het proces van het kiezen van hun eigen loopbaan en studieprogramma. Dit wordt bereikt door een verscheidenheid aan oriëntatiemaatregelen, zoals stages, excursies naar bedrijven en universiteiten en regelmatige adviessessies.

Het programma stelt jongeren in staat om in een vroeg stadium hun eigen interesses en sterke punten te identificeren. Dit wordt bereikt door persoonlijke ondersteuning en aanmoediging die is afgestemd op de behoeften van elk individu. De scholengemeenschap werkt nauw samen met bedrijven, universiteiten en andere onderwijsinstellingen om leerlingen een realistisch inzicht te geven in verschillende beroepsgebieden en studieprogramma's.

Naast de praktische oriëntatie legt de scholengemeenschap ook de nadruk op het bevorderen van belangrijke vaardigheden die van groot belang zijn voor een succesvolle professionele en academische carrière. Hiertoe behoren het vermogen om in een team te werken, communicatievaardigheden, zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen. Deze vaardigheden worden niet alleen in de klas aangeleerd, maar ook gestimuleerd door middel van gerichte projecten en workshops.

Het "Kein Abschluss ohne Anschluss"-programma op scholengemeenschappen in Noordrijn-Westfalen creëert daarom niet alleen een solide basis voor een succesvol einddiploma, maar legt ook de basis voor een gerichte en individuele loopbaan- en studievoorbereiding. Leerlingen worden aangemoedigd om hun eigen interesses te ontdekken, hun potentieel te realiseren en zo de best mogelijke start voor hun professionele toekomst te vinden.