Intermediair

De Middenschool omvat de leerjaren 7 tot en met 10. Nadat de leerlingen op school zijn ingewerkt, wordt in de Middenschool besloten welk diploma ze willen halen en veel leerlingen verlaten de school na de Middenschool met een diploma. Alleen leerlingen die de Abitur of Fachabitur willen halen, stromen na de Mittelstufe door naar de Oberstufe.

In de Middenschool worden Engels en Wiskunde gedifferentieerd onderwezen op basis van prestaties. Dit kan in verschillende vakken of samen gebeuren. Een ander hoofdvak wordt het verplichte keuzevak. Vanaf het 8e jaar wordt een ander keuzevak gegeven: De aanvullende lessen. Hier kan een andere vreemde taal worden gekozen of een ander aanbod, zoals beroepsvoorbereiding.

Meer informatie over verplichte keuzevakken en aanvullende lessen vindt u in onze brochure:
Infobrochure verplichte keuzevakken
Infobrochure aanvullende lessen

Een overzicht van het keuzemodel op Gronau Comprehensive School vindt u hier: