Art

Art

Bij kunst worden de creativiteit en de motoriek van de leerlingen gestimuleerd. Het doel is om interesse te wekken voor artistieke vormgeving. Om recht te doen aan de verschillende interesses en vaardigheden van de leerlingen, wordt er elk schooljaar praktisch ontwerpwerk ontwikkeld op de verschillende gebieden van schilderen, tekenen, beeldhouwen en uitvoering. Dit wordt aangevuld met andere vakken in de hoofdvakken en door deelname aan verschillende wedstrijden.

Naast het maken van praktisch ontwerpwerk is receptie ook een belangrijk onderdeel van de kunstlessen. Leerlingen leren gericht naar beelden te kijken en deze te onderzoeken. Leerlingen maken niet alleen kennis met belangrijke voorbeelden van beelden uit de kunstgeschiedenis, maar leren ook kritisch omgaan met beelden uit de media en sociale netwerken.