Sport als onderwerp

Sport

Principes voor prestatiebeoordeling in de sport

 • Bereidheid om moeite te doen
 • de verschillende fysieke, psychologische en sociale omstandigheden van jongens en meisjes
 • de individuele leervorderingen
 • Actieve deelname aan lessen (sportlessen/zwemlessen)
 • Eigen zwakke punten herkennen en overwinnen, vooruitgang in het leren laten zien

Sociaal gedrag moet ook worden beoordeeld:

 • Vermogen tot inleven
 • Behulpzaamheid
 • Bereidheid om te communiceren
 • Vermogen om met conflicten om te gaan
 • Regel aanvaarding
 • Overweging
 • Waarnemen en beoordelen van andermans en eigen bewegingsacties/gedrag

Het vermogen om in een team te werken speelt ook een rol:

 • Acceptatie van groepslidmaatschap
 • Bereidheid tot samenwerking
 • Praktische uitvoering van het concept van fair play
 • Productief in een groep werken
 • Veranderende rollen in sportvormen

Er wordt ook rekening gehouden met betrouwbaarheid:

 • Levering/uitvoering van theoretische vervangende diensten
 • Opzetten en afbreken van de bewegingslandschappen
 • Deelname aan klassikale discussies
 • Sportuitrusting (het meermaals vergeten van de sportuitrusting zal resulteren in een cijferaftrek)

en fysieke en atletische prestaties

 • Uithoudingsvermogen
 • Coördinatie
 • Voorwaarde
 • Creativiteit
 • Meetbare prestaties
 • Speelvaardigheid
 • Vooruitgang in sportmotorisch leren en presteren

Dan zijn er nog de prestaties tijdens wedstrijden:

 • Wintersport toernooi