Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen

Op de Gronau Comprehensive School wordt in leerjaar 5 en 6 natuurwetenschappen gegeven. Dit vak is een combinatie van de drie exacte vakken biologie, scheikunde en natuurkunde, waarbij de nadruk in jaar 5 en 6 op biologie en natuurkunde ligt.

Het doel van het vak is om leerlingen in staat te stellen om verschijnselen uit het dagelijks leven, de omgeving en hun eigen lichaam te onderzoeken, te onderzoeken en te verklaren. Daarom zijn de lessen er sterk op gericht dat leerlingen praktisch kunnen werken, kunnen experimenteren en hun bevindingen kunnen uitleggen. Leerlingen leren ook de taal en geschiedenis van de wetenschap te begrijpen, hun bevindingen te communiceren en om te gaan met de grenzen van de wetenschap[1]. Op deze manier levert het vak wetenschap een belangrijke bijdrage aan de taalontwikkeling en het beoordelingsvermogen van adolescenten, naast het onderwijzen van vakspecifieke inhoud.


[1] Gebaseerd op het kerncurriculum voor scholengemeenschappen - secundair niveau 1 in NRW Natuurwetenschappen