Vereniging van Ouders

De oudervertegenwoordigers op een scholengemeenschap spelen een doorslaggevende rol bij het bevorderen van een constructieve samenwerking tussen ouders, leerkrachten en de schoolleiding. De taken van de oudervertegenwoordigers bestrijken verschillende gebieden en dragen bij aan het creëren van een positieve schoolomgeving. Hier volgen enkele van de belangrijkste taken van een oudervertegenwoordiger op een scholengemeenschap:

  1. Vertegenwoordiging van de belangen van de ouders: De oudervertegenwoordigers vertegenwoordigen de belangen van de ouders tegenover de schoolleiding, het onderwijzend personeel en andere schoolcomités. Dit houdt ook in dat zij deelnemen aan beslissingen die van invloed zijn op de school en dat zij de zorgen van de ouders kenbaar maken.
  2. Deelname aan schoolcomités: Oudervertegenwoordigers nemen deel aan verschillende schoolcomités, zoals de schoolconferentie of het schoolbestuur. Daar dragen ze het ouderperspectief bij en helpen ze om de beleidsbeslissingen van de school vorm te geven.
  3. Communicatie tussen ouders en school bevorderen: De oudervertegenwoordigers ondersteunen de communicatie tussen ouders en de school. Dit kan gebeuren door middel van regelmatige bijeenkomsten, informatie-evenementen of het onderhouden van communicatieplatforms.
  4. Deelname aan de ontwikkeling van het schoolprogramma: De oudervertegenwoordigers kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van het schoolprogramma en ervoor zorgen dat er voldoende rekening wordt gehouden met de zorgen van de ouders. Dit houdt ook in dat ze betrokken worden bij het opstellen van missieverklaringen en schooldoelstellingen.
  5. Ondersteuning bij het oplossen van conflicten: Oudervertegenwoordigers kunnen een ondersteunende rol spelen bij het oplossen van conflicten tussen ouders, leerkrachten en leerlingen. Hier is het belangrijk om een bemiddelende positie in te nemen en constructieve oplossingen te bepleiten.

Oudervertegenwoordigers spelen daarom een actieve en belangrijke rol in het schoolleven door de belangen van de ouders te behartigen, samenwerking te bevorderen en ervoor te zorgen dat de school een positieve en ondersteunende plek is voor alle betrokkenen.

De gekozen oudervertegenwoordigers voor het schooljaar 2023/2024 zijn

De heer Kollbach en mevrouw Löwen