Sec I

Toisen asteen matkat I

Koulumatkat toisen asteen 1. luokalla ovat tärkeä osa oppilaiden sosiaalista kehitystä.

Viidennellä luokalla keskitytään luokkayhteisöpäiviin, joilla pyritään vahvistamaan luokan yhteenkuuluvuutta. Näiden päivien avulla oppilaat voivat tutustua toisiinsa paremmin, edistää yhteishenkeä ja rakentaa myönteistä luokkayhteisöä.

Vuosittainen urheilumatka on tärkeä ohjelma kahdeksannen vuoden ajan. Pääpaino ei ole pelkästään urheilussa vaan myös tiimityön edistämisessä ja terveellisen elämäntavan kehittämisessä. Yhteiset urheiluharrastukset eivät ainoastaan paranna fyysistä kuntoa vaan myös vahvistavat yhteenkuuluvuutta vuosiluokan sisällä.

Kymmenennen luokan viimeinen luokkaretki on koulumatkojen kohokohta. Tämä matka ei ainoastaan merkitse lukioajan päättymistä, vaan tarjoaa oppilaille myös tilaisuuden pohtia yhteistä kouluaikaa ja ottaa mukaan pysyviä muistoja. Näihin matkoihin voi sisältyä kulttuurikokemuksia ja seikkailuja, ja ne auttavat varmistamaan, että oppilaat päättävät koulu-uransa myönteisin muistoin. Kaiken kaikkiaan nämä suunnitellut koulumatkat tarjoavat oppilaille kokonaisvaltaisen kokemuksen, joka ulottuu luokkahuoneen ulkopuolelle ja edistää heidän henkilökohtaista kehitystään eri aloilla.