Opas konflikteihin ja neuvontaan.

Neuvoa-antava ryhmä

Koulumme neuvontaryhmällä on tärkeä rooli oppilaiden tukemisessa eri asioissa. Neuvontatiimimme tehtävät ovat monipuolisia, ja niihin kuuluvat koulu-uraneuvonta, sosiaalinen ja emotionaalinen tuki, avaintaitojen edistäminen, vanhempien neuvonta ja yhteistyö ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kaiken kaikkiaan neuvontaryhmä pyrkii edistämään opiskelijoiden yksilöllistä kehitystä ja hyvinvointia sekä valmistamaan heitä parhaalla mahdollisella tavalla henkilökohtaisiin, akateemisiin ja ammatillisiin haasteisiin.