Lähikuva opettajan käsivarsi vastaan blur koululaiset istuvat tuolilla luokkahuoneessa koulussa

Mitä me edustamme

Toiminta-ajatus

Koulumme edustaa oppilaitosta, joka näkee oppilaskuntansa monimuotoisuuden rikkautena ja mahdollisuutena. Olemme ylpeitä siitä, että olemme monikulttuurinen yhteisö, jossa erilaisista sosiaalisista, kulttuurisista ja uskonnollisista taustoista tulevat oppilaat oppivat ja elävät yhdessä.

Keskeinen johtoajatuksemme on jokaisen oppilaan yksilöllinen kehitys. Uskomme vakaasti, että jokaisella lapsella on ainutlaatuiset kyvyt, kiinnostuksen kohteet ja mahdollisuudet. Tavoitteenamme on tunnistaa, kehittää ja edistää tätä potentiaalia, jotta jokainen oppilas voi saavuttaa parhaansa.

Koulussamme keskitytään yksilöön. Luomme oppimisympäristön, jossa jokainen oppilas tuntee itsensä arvostetuksi ja kunnioitetuksi. Edistämme oppilaidemme itsenäisyyttä, itseluottamusta ja sosiaalista kompetenssia, jotta heistä kasvaa yhteiskuntamme itsenäisiä ja empaattisia jäseniä.

Erityistarpeita omaavien oppilaiden osallistaminen on meille itsestäänselvyys. Olemme vakuuttuneita siitä, että inkluusio on perusta oikeudenmukaisemmalle ja solidaarisemmalle yhteiskunnalle. Siksi koulumme tarjoaa yksilöllistä tukea ja kannustusta kaikille oppilaille heidän fyysisistä, emotionaalisista tai älyllisistä edellytyksistään riippumatta.

Koulumme opettajat ovat sitoutuneita ja päteviä ammattilaisia, jotka kehittyvät jatkuvasti. Pidämme tärkeänä avointa ja luottamuksellista yhteistyötä opettajien, oppilaiden, vanhempien ja koko kouluyhteisön välillä.

Koulumme ei ainoastaan välitä tietoa, vaan myös arvoja. Edistämme suvaitsevaisuutta, kunnioitusta, solidaarisuutta ja vastuuntuntoa. Haluamme kasvattaa oppilaistamme ennakkoluulottomia ja vastuullisia kansalaisia, jotka toimivat aktiivisesti oikeudenmukaisen ja osallistavan yhteiskunnan puolesta.

Inklusiivinen Gronaun peruskoulu on oppimisen, yhteenkuuluvuuden ja henkilökohtaisen kehityksen paikka. Olemme ylpeitä voidessamme seurata oppilaitamme heidän yksilöllisellä koulutuspolullaan ja tarjota heille parhaat mahdolliset mahdollisuudet tulevaisuutta varten. Muokkaamme yhdessä koulua, jossa erilaisuus ymmärretään vahvuutena ja jossa jokainen löytää paikkansa kasvaa ja loistaa.