Tietojenkäsittelytiede

Oppiaine Tietojenkäsittelytiede

VintageLuokitusSisällön toteuttaminen

5

Tietokoneen ajokortti

Lukuvuodesta 2018/19 alkaen

 • Tietokoneen käyttö
 • Tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitystekniikka
 • Turvallisuus verkossa

Valinnainen suuntautuminen

Yhdeksän viikon välein vaihtuvissa ryhmissä oppilaat pääsevät tutustumaan tietotekniikkaan muiden oppiaineiden, kuten kuvataiteen, luonnontieteiden ja työelämän opintojen ohella.

Tietojenkäsittelytieteessä käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

 • Tietojen käsittely
 • Johdatus ohjelmointiin
 • Kryptografia
 • Tietojenkäsittelytieteen eettiset kysymykset
 • Sosiaaliset verkostot

Valinnaisaine tietojenkäsittelytiede

Kuudennen luokan toisella puoliskolla oppilaat valitsevat pakollisen valinnaisaineen, jota opetetaan neljäntenä pääaineena. Tätä oppiainetta varten on olemassa sitova perusopetussuunnitelma ja koulun opetussuunnitelma.

Syyt tietojenkäsittelytieteen valitsemiseen valinnaisaineeksi:

 • Oppijoiden valmistaminen elämään digitaalitekniikan läpäisemässä maailmassa.
 • Edistää tieteidenvälistä ja verkottunutta ajattelua.
 • edistää syvempää ymmärrystä kestävästä kehityksestä ja luonnonvarojen käytöstä.
 • Valmistautuminen koulutukseen, opintoihin ja uraan
 • herättää sekä tyttöjen että poikien kiinnostuksen myöhempää ammatillista suuntautumista varten matematiikan, teknologian ja luonnontieteiden alalla.

Huomioi seuraavat vaatimukset, jos lapsesi valitsee tietotekniikan oppiaineeksi:

 • Suuri kiinnostus ongelmanratkaisuun ja arvoituksiin
 • Itsenäinen ja perusteellinen työskentely, myös pidemmän ajan kuluessa
 • Aihealueiden ja tosiasioiden jäsentäminen sekä kaavioista ja luonnoksista nauttiminen.

Perusopetussuunnitelma löytyy seuraavasta linkistä:
https://www.schulentwicklung.nrw.de/.../KLP_GE_WP_Informatik_Endfassung.pdf.

8

Tietojenkäsittelytiede vuorotellen työvoimatutkimuksen kanssa

Kahdeksannen luokan oppilailla on tietotekniikan tunteja yksi tunti joka toinen viikko. Sisältöön kuuluvat seuraavat asiat:

 • työskentely tietokoneella (jos ei ole aiempaa tietämystä).
 • Tietojen käsittely
 • Luo verkkosivustoja HTML&CSS:llä
 • Sovelluskehitys
 • ...