Art

Art

Kuvataiteessa kannustetaan oppilaiden luovuutta ja motorisia taitoja. Tavoitteena on herättää kiinnostus taiteelliseen suunnitteluun. Jotta oppilaiden erilaiset kiinnostuksen kohteet ja kyvyt tulisivat huomioiduksi, kehitetään joka lukuvuosi käytännön suunnittelutyötä maalauksen, piirustuksen, kuvanveiston ja esiintymisen eri osa-alueilla. Tätä täydennetään muilla pääaineen aihealueilla ja osallistumalla erilaisiin kilpailuihin.

Käytännön suunnittelutyön tekemisen lisäksi myös vastaanotto on tärkeä osa taideopetusta. Oppilaat oppivat katsomaan ja tutkimaan kuvia kohdennetusti. Sen lisäksi, että oppilaat tutustuvat taidehistorian tärkeisiin kuvaesimerkkeihin, he oppivat suhtautumaan kriittisesti median ja sosiaalisten verkostojen kuviin.