Lapsevanemate ühendus

Üldkooli lapsevanemate esindajatel on otsustav roll konstruktiivse koostöö edendamisel lapsevanemate, õpetajate ja kooli juhtkonna vahel. Lapsevanemate esindajate ülesanded hõlmavad erinevaid valdkondi ja aitavad kaasa positiivse koolikeskkonna loomisele. Järgnevalt on esitatud mõned üldhariduskooli lapsevanemate esindaja peamised ülesanded:

  1. Lapsevanemate huvide esindamine: Lapsevanemate esindajad esindavad lapsevanemate huve kooli juhtkonna, õppejõudude ja teiste koolikomisjonide ees. See hõlmab osalemist kooli puudutavate otsuste tegemisel ning vanemate murede ja probleemide edastamist.
  2. Osalemine koolikomisjonides: Lapsevanemate esindajad osalevad erinevates koolikomisjonides, näiteks koolikonverentsis või kooli nõukogus. Seal annavad nad oma panuse vanemate vaatenurgast ja aitavad kujundada koolipoliitilisi otsuseid.
  3. Edendada suhtlust vanemate ja kooli vahel: Lapsevanemate esindajad toetavad lapsevanemate ja kooli vahelist suhtlust. See võib toimuda korrapäraste kohtumiste, teabeürituste või suhtlusplatvormide hooldamise kaudu.
  4. Osalemine kooliprogrammi väljatöötamises: Lapsevanemate esindajad saavad osaleda kooliprogrammi väljatöötamises ja tagada, et lapsevanemate muresid võetakse asjakohaselt arvesse. See hõlmab ka osalemist missioonide ja kooli eesmärkide koostamisel.
  5. Toetus konfliktide lahendamisel: Lapsevanemate esindajad võivad mängida toetavat rolli vanemate, õpetajate ja õpilaste vaheliste konfliktide lahendamisel. Siinkohal on oluline võtta vahendaja positsioon ja propageerida konstruktiivseid lahendusi.

Vanemate esindajatel on seega aktiivne ja oluline roll koolielus, sest nad hoolitsevad vanemate huvide eest, edendavad koostööd ja aitavad tagada, et kool oleks kõigile asjaosalistele positiivne ja toetav koht.

2023/2024. õppeaastaks valitud lapsevanemate esindajad on järgmised

Härra Kollbach ja proua Löwen