Töö meeskonnas

...sest koos on lihtsalt lihtsam!

Üks aspekt, mis on Gronau Ühisgümnaasiumile eriti südamelähedane, on meeskonnatöö. Seda elatakse ja edendatakse kõigil tasanditel.

Klassiruumis kogevad õpilased läbi ja lõhki kogukonda:

  • Nad istuvad väikestes rühmades meeskonnalaudades. Selline istumiskorraldus soodustab suhtlemist ja koostööd. Nii õpivad õpilased, et koos õpitakse lihtsalt paremini.
  • Tunnis kasutatakse partner- ja rühmatööde etappe, kus õpilased saavad teemasid arutada ja ülesandeid koos lahendada.
  • Klasside ühise teenistuse kaudu õpivad nad töötama kogukonna heaks ja võtma vastutust üksteise eest.

Meie haridustöötajad töötavad ka meeskonnana, et kavandada ja rakendada õppetunde, mis on kohandatud õpilaste vajadustele.

  • Tunde juhib meeskond. Intensiivse koostöö kaudu püütakse igale lapsele ja noorele pakkuda parimat võimalikku tuge.
  • Aastatasemete meeskondades vahetavad kõik ühe aasta klassijuhatajad teavet, et kavandada ühiseid suuniseid ja tegevusi.
  • Eri ainevaldkondade koostöö kaudu töötatakse välja ühised standardid ja määratletakse sisu. See tagab, et kõik õpilased saavad ühtmoodi kvaliteetset õpetust.
  • Koos kooli sotsiaaltöötaja, nõustamisõpetaja ja koolikaplaniga saab õpilasi nõustada nii kooli- kui ka eraelu probleemide ja küsimuste puhul.