Arvutiteadus

Aine Arvutiteadus

VintageKlassifitseerimineSisu realiseerimine

5

Arvutijuhiluba

Alates 2018/19. õppeaastast

 • Arvuti kasutamine
 • Tekstitöötlus, tabelarvutus, esitlus
 • Turvalisus võrgus

Valikuline orienteerumine

Iga üheksa nädala tagant vahetuvates rühmades saavad õpilased teiste ainete, näiteks kujutava kunsti, loodusteaduste ja tööõpetuse kõrval aimu ka arvutiteadusest.

Arvutiteaduses käsitletavad teemad on järgmised:

 • Teabe töötlemine
 • Sissejuhatus programmeerimisse
 • Krüptograafia
 • Eetikaküsimused arvutiteaduses
 • Sotsiaalsed võrgustikud

Valikaine informaatika

Kuuenda klassi teises pooles valivad õpilased ühe kohustusliku valikaine, mida õpetatakse neljanda põhiainena. Selle aine jaoks on olemas siduv põhikursus ja kooli õppekava.

Arvutiteaduse valimise põhjused valikaineks:

 • Õppijate ettevalmistamine eluks digitaalsete tehnoloogiate poolt läbipõimitud maailmas
 • Edendab interdistsiplinaarset ja võrgustikuga seotud mõtlemist.
 • aitab kaasa jätkusuutliku arengu ja meie loodusvarade kasutamise sügavamale mõistmisele.
 • Ettevalmistus koolituseks, õpinguteks ja karjääriks
 • äratab nii tüdrukute kui ka poiste huvi hilisemaks erialaseks orienteerumiseks matemaatika, tehnoloogia ja loodusteaduste valdkonnas.

Kui teie laps peaks valima informaatika õppeaineks, arvestage palun järgmiste nõuetega:

 • Suur huvi probleemide lahendamise ja mõistatuste lahendamise vastu
 • Iseseisev ja põhjalik töö ka pikema aja jooksul
 • teemade ja faktide struktureerimine ning diagrammide ja visandite nautimine

Põhiõppekava leiate järgmiselt lingilt:
https://www.schulentwicklung.nrw.de/.../KLP_GE_WP_Informatik_Endfassung.pdf

8

Arvutiteadus vaheldumisi tööõpetusega

8. klassi õpilastel on iga kahe nädala tagant üks tund informaatikatunde. Sisu hõlmab järgmist:

 • Töötamine arvutiga (kui puuduvad eelnevad teadmised)
 • Teabe töötlemine
 • Veebilehtede loomine HTML&CSS abil
 • Rakenduse arendamine
 • ...