Õppetöö

Õpetamine koos meiega tähendab ühist õppimist

Kõik lapsed õpivad koos kauem ... 

...sõltumata sellest, kas teie laps on saanud soovituse põhikooli või võiks oma hinnete põhjal minna reaalkooli või gümnaasiumisse, ...5. klassis alustavad kõik koos klassirühmas.

Alates 7. klassist saavad õpilased valida teisi õppeaineid vastavalt oma huvidele ja võimetele. Isegi siis õpetatakse matemaatikat ja inglise keelt eri tasemetel (põhi- ja kõrgtasemel). Saksa keelt diferentseeritakse üldhariduskoolis kõige varem alates 8. klassist. Samal ajal lisandub alates 8. klassist täiendavaid valikuid ja 9. klassis on loodusteadustes täiendav ainediferentseerimine.
Üheskoos õppimine ei tähenda, et kõik õpivad üht ja sama! Õppesisu kohandatakse vastavalt õpilaste individuaalsetele võimetele.
10. klassi lõpus on õpilased saavutanud oma esimese koolilõputunnistuse. Seejärel võivad nad siirduda töömaailma või jätkata koolis käimist, et püüelda abituriendi poole.
Gronau Ühisgümnaasium asutab oma kolmeaastase gümnaasiumi.

Pikem koos õppimine loob eelduse, et lastel on "pikem" aeg oma võimete ja annete arendamiseks ja kinnistamiseks.