Kutsealane ettevalmistus

Pilk tulevikku

Üldkool ei tähenda mitte ainult üldharidust, vaid ka õpilaste sihipärast kutsealast ja akadeemilist ettevalmistust. Nordrhein-Westfaleni liidumaa programmi "Kein Abschluss ohne Anschluss" raames peab üldkool eriti oluliseks, et luua noortele individuaalsed võimalused nende kutsealase ja akadeemilise tuleviku jaoks.


Selle ettevalmistuse keskne osa on tihe seos kooliteooria ja praktilise rakendamise vahel. Õpilased ei saa mitte ainult põhjalikke teadmisi traditsioonilistes õppeainetes, vaid nad on aktiivselt kaasatud ka oma karjääri ja õppekava valimisse. See saavutatakse mitmesuguste orienteerumismeetmete abil, nagu näiteks tööpraktika, ekskursioonid ettevõtetesse ja ülikoolidesse ning regulaarsed nõustamised.

Programm võimaldab noortel varakult kindlaks teha oma huvid ja tugevused. See saavutatakse individuaalse toetuse ja julgustuse kaudu, mis on kohandatud igaühe vajadustele. Üldkool teeb tihedat koostööd ettevõtete, ülikoolide ja teiste haridusasutustega, et anda õpilastele realistlik ülevaade erinevatest kutsealadest ja õppeprogrammidest.

Lisaks praktilisele suunitlusele rõhutab üldkool ka selliste võtmeoskuste edendamist, mis on edukaks tööalaseks ja akadeemiliseks karjääriks väga olulised. Nende hulka kuuluvad meeskonnatöö oskus, suhtlemisoskus, iseseisvus ja probleemide lahendamise oskus. Neid ei õpetata mitte ainult klassiruumis, vaid neid edendatakse ka sihipäraste projektide ja töötubade kaudu.

Seega ei loo programm "Kein Abschluss ohne Anschluss" Nordrhein-Westfaleni üldhariduskoolides mitte ainult kindla aluse edukaks koolilõpuks, vaid paneb ka aluse sihipärasele ja individuaalsele karjääri- ja õppimise ettevalmistusele. Õpilasi julgustatakse avastama oma huvisid, realiseerima oma potentsiaali ja seega leidma parimat võimalikku algust oma tööalasele tulevikule.