I sektsioon

Keskastme ekskursioonid I

Kooliekskursioonid on 1. keskastme õpilaste sotsiaalse arengu oluline aspekt.

Viiendas klassis keskendutakse klassi kogukonna päevadele, mille eesmärk on tugevdada klassi ühtekuuluvust. Need päevad võimaldavad õpilastel üksteist paremini tundma õppida, edendada meeskonnavaimu ja luua positiivne klassikogukond.

Iga-aastane spordireis on kaheksandat aastat oluline programm. Siin ei keskenduta ainult sportlikule aspektile, vaid ka meeskonnatöö edendamisele ja tervisliku eluviisi arendamisele. Ühised sportlikud tegevused ei paranda mitte ainult füüsilist vormi, vaid tugevdavad ka ühtekuuluvust klassisiseselt.

Kümnenda klassi viimane klassiekskursioon on kooliekskursioonide tippsündmus. See reis ei tähenda mitte ainult nende keskkooliaja lõppu, vaid annab õpilastele ka võimaluse mõtiskleda oma kooliaja üle ja võtta kaasa püsivaid mälestusi. Need reisid võivad sisaldada nii kultuurilisi kogemusi kui ka seiklusi ning aitavad tagada, et õpilased lõpetavad oma koolikarjääri positiivsete mälestustega. Kokkuvõttes pakuvad need struktureeritud koolireisid õpilastele terviklikku kogemust, mis ulatub klassiruumist kaugemale ja edendab nende isiklikku arengut erinevates valdkondades.