Profesionālā sagatavošana

Uz nākotni vērsts skatiens

Vispārizglītojošā skola nozīmē ne tikai vispusīgu skolas izglītību, bet arī mērķtiecīgu skolēnu profesionālo un akadēmisko sagatavošanu. Ziemeļreinas-Vestfālenes federālās zemes programmas "Kein Abschluss ohne Anschluss" ietvaros vispārizglītojošā skola pievērš īpašu uzmanību tam, lai izveidotu individuālus ceļus jauniešu profesionālajai un akadēmiskajai nākotnei.


Šīs sagatavošanas galvenā sastāvdaļa ir cieša saikne starp skolas teoriju un praktisko pielietojumu. Skolēni ne tikai iegūst padziļinātas zināšanas tradicionālajos mācību priekšmetos, bet arī tiek aktīvi iesaistīti savas karjeras un studiju programmas izvēles procesā. Tas tiek panākts, izmantojot dažādus orientējošus pasākumus, piemēram, darba prakses, ekskursijas uz uzņēmumiem un augstskolām un regulāras konsultāciju sesijas.

Programma ļauj jauniešiem jau agrīnā posmā apzināt savas intereses un stiprās puses. Tas tiek panākts, sniedzot individuālu atbalstu un iedrošinājumu, kas ir pielāgots katra indivīda vajadzībām. Vispārizglītojošā skola cieši sadarbojas ar uzņēmumiem, universitātēm un citām izglītības iestādēm, lai skolēniem sniegtu reālu ieskatu dažādās profesionālajās jomās un studiju programmās.

Papildus praktiskajai ievirzei vispārizglītojošā skola uzsver arī galveno prasmju veicināšanu, kas ir ļoti svarīgas veiksmīgai profesionālajai un akadēmiskajai karjerai. Tās ietver spēju strādāt komandā, komunikācijas prasmes, patstāvību un problēmu risināšanas prasmes. Šīs prasmes tiek ne tikai mācītas klasē, bet arī veicinātas mērķtiecīgos projektos un semināros.

Tāpēc Ziemeļreinas-Vestfālenes vispārizglītojošo skolu programma "Kein Abschluss ohne Anschluss" ne tikai rada stabilu pamatu sekmīgai skolas beigšanas atestāta iegūšanai, bet arī liek pamatus mērķtiecīgai un individuālai sagatavošanai karjerai un studijām. Skolēni tiek mudināti atklāt savas intereses, realizēt savu potenciālu un tādējādi atrast vislabāko iespējamo sākumu savai profesionālajai nākotnei.