Förberedelse för yrkesutbildning

Ett öga på framtiden

Grundskolan står inte bara för grundskoleutbildning, utan även för en målinriktad yrkes- och studieförberedelse för sina elever. Som en del av delstaten Nordrhein-Westfalens program "Kein Abschluss ohne Anschluss" lägger grundskolan särskild vikt vid att skapa individuella vägar för unga människors yrkes- och studieframtid.


En central komponent i denna förberedelse är den nära kopplingen mellan skolans teori och praktiskt orienterad tillämpning. Eleverna får inte bara fördjupade kunskaper i de traditionella ämnena, utan är också aktivt involverade i processen att välja sin egen karriär och sitt eget studieprogram. Detta uppnås genom en mängd olika orienteringsåtgärder, såsom arbetspraktik, utflykter till företag och universitet och regelbundna rådgivningssamtal.

Programmet gör det möjligt för ungdomar att identifiera sina egna intressen och styrkor på ett tidigt stadium. Detta uppnås genom personligt stöd och uppmuntran som är skräddarsydd för varje individs behov. Grundskolan har ett nära samarbete med företag, universitet och andra utbildningsinstitutioner för att ge eleverna en realistisk inblick i olika yrkesområden och studieprogram.

Förutom sin praktiska inriktning betonar grundskolan också främjandet av nyckelkompetenser som är av stor betydelse för en framgångsrik yrkes- och akademisk karriär. Hit hör förmågan att arbeta i team, kommunikationsförmåga, självständighet och problemlösningsförmåga. Dessa färdigheter lärs inte bara ut i klassrummet, utan främjas också genom riktade projekt och workshops.

Programmet "Kein Abschluss ohne Anschluss" på grundskolor i Nordrhein-Westfalen skapar därför inte bara en solid grund för ett framgångsrikt avgångsbetyg, utan lägger också grunden för en målinriktad och individuell yrkes- och studieförberedelse. Eleverna uppmuntras att upptäcka sina egna intressen, förverkliga sin potential och därmed hitta den bästa möjliga starten på sin yrkesmässiga framtid.