Επαγγελματική προετοιμασία

Ένα μάτι στο μέλλον

Το γενικό σχολείο δεν αντιπροσωπεύει μόνο την ολοκληρωμένη σχολική εκπαίδευση, αλλά και τη στοχευμένη επαγγελματική και ακαδημαϊκή προετοιμασία των μαθητών του. Στο πλαίσιο του προγράμματος "Kein Abschluss ohne Anschluss" του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, το γενικό σχολείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ατομικών διαδρομών για το επαγγελματικό και ακαδημαϊκό μέλλον των νέων.


Κεντρικό στοιχείο αυτής της προετοιμασίας είναι η στενή σύνδεση μεταξύ της σχολικής θεωρίας και της πρακτικής εφαρμογής. Οι μαθητές όχι μόνο λαμβάνουν σε βάθος γνώσεις στα παραδοσιακά μαθήματα, αλλά συμμετέχουν επίσης ενεργά στη διαδικασία επιλογής της δικής τους σταδιοδρομίας και του προγράμματος σπουδών τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ποικίλων μέτρων προσανατολισμού, όπως πρακτική άσκηση, εκδρομές σε επιχειρήσεις και πανεπιστήμια και τακτικές συνεδρίες συμβουλευτικής.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους νέους να εντοπίσουν τα ενδιαφέροντα και τα δυνατά τους σημεία σε πρώιμο στάδιο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω εξατομικευμένης υποστήριξης και ενθάρρυνσης που προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε ατόμου. Το γενικό σχολείο συνεργάζεται στενά με εταιρείες, πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να δώσει στους μαθητές μια ρεαλιστική εικόνα για διάφορους επαγγελματικούς τομείς και προγράμματα σπουδών.

Εκτός από τον πρακτικό προσανατολισμό της, η σχολή δίνει επίσης έμφαση στην προώθηση βασικών δεξιοτήτων που έχουν μεγάλη σημασία για μια επιτυχημένη επαγγελματική και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Αυτές περιλαμβάνουν την ικανότητα ομαδικής εργασίας, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την ανεξαρτησία και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Αυτές δεν διδάσκονται μόνο στην τάξη, αλλά προωθούνται επίσης μέσω στοχευμένων έργων και εργαστηρίων.

Συνεπώς, το πρόγραμμα "Kein Abschluss ohne Anschluss" στα σχολεία της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας δεν δημιουργεί μόνο μια στέρεη βάση για ένα επιτυχημένο απολυτήριο, αλλά θέτει επίσης τα θεμέλια για μια στοχευμένη και ατομική προετοιμασία σταδιοδρομίας και σπουδών. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν τα δικά τους ενδιαφέροντα, να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να βρουν έτσι το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα για το επαγγελματικό τους μέλλον.