Училищните екскурзии играят важна роля в училищното образование. В Gronau Comprehensive School пътуванията са важна част от ученето и израстването заедно.

По време на училищните екскурзии се насърчават важни социални умения. Учениците имат възможност да работят заедно в нова среда, да развият екипния си дух и да затвърдят междуличностните си умения. Тези споделени преживявания създават положителна учебна атмосфера и насърчават сплотеността в групата.

Освен това училищните екскурзии дават възможност на учениците да разширят кръгозора си и да се запознаят с културното многообразие. Те дават възможност да се посетят исторически обекти, да се открият различни начини на живот и да се развие по-дълбоко разбиране на заобикалящия ги свят. Това не само допринася за личностното развитие на учениците, но и насърчава толерантността и отвореността към други култури.

Затова както в първи гимназиален етап, така и в шести клас училищните екскурзии са важен компонент на академичното и личностното развитие.

Като училище от Евридика, обменът с нашите европейски съседи е особено важен за нас.