Datavetenskap

Ämnet datavetenskap

VintageKlassificeringRealisering av innehåll

5

Körkort för dator

Från läsåret 2018/19

 • Använda datorn
 • Ordbehandling, kalkylblad, presentation
 • Säkerhet på nätet

Valbar inriktning

I grupper som byts ut var nionde vecka får eleverna prova på datavetenskap tillsammans med andra ämnen som bildkonst, naturvetenskap och arbetsstudier.

De ämnen som behandlas inom datavetenskap omfattar följande:

 • Bearbetning av information
 • Introduktion till programmering
 • Kryptografi
 • Etiska frågor inom datavetenskap
 • Sociala nätverk

Valbart ämne datavetenskap

Under andra halvan av årskurs 6 väljer eleverna ett obligatoriskt tillvalsämne, som undervisas som ett fjärde huvudämne. Det finns en bindande läroplan och en skolplan för detta ämne.

Skälen till att välja datavetenskap som valbart ämne:

 • Förbereda eleverna för livet i en värld som genomsyras av digital teknik
 • Främjar tvärvetenskapligt och nätverksbaserat tänkande
 • Bidrar till en djupare förståelse av hållbar utveckling och användningen av våra naturresurser
 • Förberedelse för utbildning, studier och karriär
 • väcker intresse hos både flickor och pojkar för en senare yrkesinriktning inom matematik, teknik och naturvetenskap

Observera följande krav om ditt barn ska välja datavetenskap som ämne:

 • Stort intresse för problemlösning och pusslande
 • Självständigt och noggrant arbete, även under längre tidsperioder
 • Strukturera ämnesområden och fakta, och njuta av diagram och skisser

Du hittar den grundläggande läroplanen på följande länk:
https://www.schulentwicklung.nrw.de/.../KLP_GE_WP_Informatik_Endfassung.pdf

8

Datavetenskap alternerande med arbetsvetenskap

Eleverna i årskurs 8 har lektioner i datavetenskap en timme varannan vecka. Innehållet omfattar följande:

 • Arbeta med datorn (om det inte finns några förkunskaper)
 • Bearbetning av information
 • Skapa webbplatser med HTML&CSS
 • Utveckling av appar
 • ...