Guide till konflikthantering och rådgivning.

Rådgivande grupp

Rådgivningsteamet på vår skola spelar en viktig roll för att stödja eleverna i olika frågor. Uppgifterna för vårt rådgivningsteam är varierande och inkluderar skolkarriärvägledning, socialt och emotionellt stöd, främjande av nyckelkompetenser, föräldrarådgivning och samarbete med externa partners.

På det hela taget finns rådgivningsteamet där för att främja studenternas individuella utveckling och välbefinnande och för att förbereda dem på bästa möjliga sätt för deras personliga, akademiska och yrkesmässiga utmaningar.