Skydd av personuppgifter

Skydd av personuppgifter

Användningen av vår webbplats är i allmänhet möjlig utan att tillhandahålla personuppgifter. I den mån personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadresser) samlas in på vår webbplats, sker detta alltid på frivillig basis så långt det är möjligt. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan vara föremål för säkerhetsproblem. Ett fullständigt skydd av data mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.
Vi förbjuder härmed uttryckligen användningen av kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för vår skyldighet att tillhandahålla ett rättsligt meddelande i syfte att skicka oönskad reklam och informationsmaterial. Operatörerna av denna webbplats förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel skräppost.