Sek I

Resor på sekundär nivå I

Skolresor på gymnasienivå 1 är en viktig aspekt av elevernas sociala utveckling.

I årskurs fem ligger fokus på klassgemensamma dagar, som syftar till att stärka sammanhållningen i klassen. Dessa dagar gör det möjligt för eleverna att lära känna varandra bättre, främja lagandan och bygga upp en positiv klassgemenskap.

Den årliga idrottsresan är ett viktigt program för åttonde året. Här ligger fokus inte bara på den idrottsliga aspekten, utan också på att främja lagarbete och utvecklingen av en hälsosam livsstil. Gemensamma sportaktiviteter förbättrar inte bara den fysiska konditionen, utan stärker också sammanhållningen inom årskursen.

Den avslutande klassresan i årskurs tio är höjdpunkten bland skolresorna. Denna resa markerar inte bara slutet på deras tid i gymnasiet, utan ger också eleverna möjlighet att reflektera över sin tid i skolan tillsammans och ta med sig bestående minnen. Dessa resor kan innehålla såväl kulturella upplevelser som äventyr och bidrar till att eleverna avslutar sin skolgång med positiva minnen. Sammantaget erbjuder dessa strukturerade skolresor eleverna en helhetsupplevelse som går utöver klassrummet och främjar deras personliga utveckling inom olika områden.