Högskola

Personal vid grundskolan Gronau

under läsåret 2023/2024Annika Ahlers© Gronau grundskola
Ahlers, Annika (AHL)
Ämnen: Spanska, Geografi
9d klass team
Textboksbeställning


Althoff, Lukas (ALT)

Ämnen: Musik

pedagog. Personal


Banks-Rijckenberg, Patrick (BAN)
pedagog. Personal

Basibüyük, Emrah (BAS)
Ämnen: Praktisk filosofi, arbetsstudier (HW)
Studie- och yrkesvägledning
9c klass team

Benker, Katharina (BEN)
Ämnen: Samhällskunskap, matematik, katolsk religionsundervisning
Klasslag om 6d
Kristina Bodaschko© Gronau grundskola
Bodaschko, Kristina (BOD)
Ämnen: spanska, tyska, konst
Kontaktperson för DaZ
Klasslag 7b

Brinkert, Hans-Martin (BRI)
Ämnen: Tyska, Sport
Speciallärare med särskild pedagogisk inriktning

Brinkmann, Viktoria (BRV)
Ämnen: Tyska, Geografi, Presentation & Design
9a klass team
Lena Brömmelkamp© Gronau grundskola
Brömmelkamp, Lena (BRO)
Ämnen: nederländska, historia, samhällsvetenskap
8b klass team

Carella, Sarah (CAR)
Ämnen: Matematik, Samhällskunskap
6b class team

Conrads, Lucas (CON)
Ämnen: samhällsvetenskap, ekonomi och politik, arbetsvetenskap (W), historia
Studie- och yrkesvägledning på gymnasienivå II, stöd på grundnivå, digitaliseringsansvarig, kontaktperson för "Skola utan rasism"
Klasslag på 10e


Essing, Meike (ESS)
Socialt arbete i skolan, integration av multiprofessionella team
Pascal Engel© Gronau grundskola
Engel, Pascal (ENG)
Ämnen: Latin, Historia


Fiedler, Anne (FIA)
Ämnen: Engelska, Biologi
8e klass team
Uta Fischer© Gronau grundskola
Fischer, Uta (FIS)
Ämnen: Latin, Historia
Orgateam
5:e klass team

Gabius, Anke (GAB)
Ämnen: tyska, samhällskunskap
Klasslag om 5
Kontaktperson för LRS

Gerbes, Julia (GEJ)
Ämnen: engelska, P, W
Klassgrupp om 6c

Gerlach, Kirsten (GER)
Ämnen: Engelska, Hemkunskap
Koordinator för All Day
Avdelningschef I (År 5 - 6)
Benjamin Gloddek© Gronau grundskola
Gloddek, Benjamin (GLO)
Ämnen: Protestantisk religion Utbildning, samhällsvetenskap, scenkonst och design
8a klass team
Organisation team

Göcking, Melanie (GOE)
Ämnen: Engelska, Tyska, Musik
Sara Gözütok© Gronau grundskola
Gözütok, Sara (GOE)

Grotendorst, Leonie (GRO)
Ämnen: Biologi, Latin
9e klass team

Hellenkamp, Luisa (HEL)
Ämnen: Tyska, Samhällsvetenskap
8d klass team
Julia Helling© Gronau grundskola
Helling, Julia (HEJ)
Samordning av skolans sociala arbete

Hemker, Tuba (HEM)
Ämnen: matematik, datavetenskap, fysik
Säkerhetsansvarig

Hengemühle-Schütte, Birgitta (HEN)
Skolans sociala arbete, MPT Inkludering

Hermann, Inna (HER)
Ämnen: matematik, samhällskunskap, arbetsvetenskap (HW)
Klasslag om 7d

Heyduck, Martina (HEY)
Ämnen: matematik, sport, fysik, arbetslivserfarenhet

Hibbe, Pia (HIB)

Ämnen: Engelska, Industriell utbildning (W)

Klasslag i 9c

Samordnare QZ för specialpedagogik Sek I

Denise Hilgenberg,© Gronau grundskola
Hilgenberg, Denise (HIL)
Ämnen: Biologi, kemi, naturvetenskap
Samordnare för NW / MINT

Hinkelmann, Eva (HIN)
Speciallärare (specialiserad på intellektuell utveckling)
LZP-klassgrupp

Holtkamp, Gisela(HKG)

Ämnen: tyska, engelska

Klasslag för LZP


Holtkemper-Dastig, Frederike (HOL)
Ämnen: tyska, engelska
Tanja Hommen© Gronau grundskola
Hommen, Tanja (HOM )
Ämnen: Matematik, geografi, datavetenskap

Hoppe, Sebastian (HOP)
Ämnen: Engelska, Historia
9d klasslag
Hemsida, studie- och yrkesvägledning

Hübers, Vanessa (HUE)
Ämnen: engelska, franska
10a klass team

Jahn, Moritz (JAH)
Ämnen: matematik, naturvetenskap
Klasslag 6c
Stöd på första nivån

Jerwers, Marta (JER)
Ämnen: Vetenskap, pedagogik
Klassgrupp om 10d

Kampmann, Daniel (KAD)
Ämnen: tyska, katolsk religionskunskap
Klasslag 7d
Hemsida, SV-lärare

Karch, Damian (KAR)
Ämnen: katolsk religionsundervisning, idrott
Klasslag om 10c
Stefan Kipker© Gronau grundskola
Kipker, Stefan (KIP)
Ämnen: Engelska, Historia
Klassgrupp

Knowles, Petra (KNO)
Ämnen: engelska, historia
Biträdande skolchef, chef för avdelning IV (gymn. Oberstufe)

König, Christian (KOC)
Ämnen: Matematik, katolsk religionsundervisning
Team för årskurs 5

Kosbab, Julia (KOS)
Ämnen: nederländska, matematik
Klassgrupp av 7e

Kösters, Nina (KON)
Ämnen: engelska, hushållsekonomi
Klasslag 7a

Liebing, Janosch (LIE)
Socialt arbete i skolan, integration av multiprofessionella team

Lohoff, Angela (LOH)
Ämnen: franska, spanska, konst
10e klass team
Nicolas Lorek© Gronau grundskola
Lorek, Nicolas (LOR)
Jean Mager© Gronau grundskola
Mager, Jean (MAG)
Ämnen: Samhällskunskap, katolsk religionsundervisning
Klasslag för 9b
Organisationslag

Muro, Isaak (MUR)
Ämnen: Syrisk-ortodox religionsundervisning
Doa Nergiz© Gronau grundskola
Nergiz, Doa (NER)
Ämnen: Tyska, WiPo, DaZ
Klass team av 7c

Nethe, Salma (NET)
Ämnen: DaZ
Pedagog. Personal
Bastian Neugebauer© Gronau grundskola
Neugebauer, Bastian (NEU)
Ämnen: Sport, Biologi, Samhällskunskap
7b klasslag
Christopher Nöthe© Gronau grundskola
Nöthe, Christopher (NOE)
Ämnen: tyska, samhällskunskap
Klasslag 8c

Osterholt, Eva-Maria (OST)
Ämnen: tyska, franska
Chef för Q1
Karriärvägledning
Fjolla Parallangaj© Gronau grundskola
Parallangaj, Fjolla (PAR)
Ämnen: tyska, engelska
Klassgrupp om 10c
Fabian Paul© Gronau grundskola
Paul, Fabian (PAU)
Ämnen: Matematik, Samhällskunskap
Stage Leader Q2, Kontaktperson "Skola utan rasism
Henning Peter© Gronau grundskola
Peter, Henning (PEH)
Ämnen: Sport, Engelska
Klasslag om 10d
Dennis Peterberns© Gronau grundskola
Peterberns, Dennis (PET)
Ämnen: Idrott, samhällskunskap, historia
Chef för EF, koncept för gymnasiet
Michael Rastbichler© Gronau grundskola
Rastbichler, Michael (RAS)
Ämnen: latin, samhällskunskap
Organisation av kompletterande lektioner, beställning av läroböcker
Avdelningschef IV (gymnasiet)
Johannes Recker© Gronau grundskola
Recker, Johannes (REC)
Ämnen: Matematik, Naturkunskap, Arbetsmarknadskunskap (T), Fysik
10b klass team

Reckers, Johanna (REJ)
Ämnen: Konst, Tyska
Stephan Rehers© Gronau grundskola
Rehers, Stephan (REH)
Ämnen: Matematik, Naturvetenskap, Fysik
Susanne Rottmann© Gronau grundskola
Rottmann, Susanne (ROT)
Ämnen: matematik, katolsk religionsundervisning, scenkonst och design
Nivåledare EF, karriärvägledning, kontaktperson för lika möjligheter (AfG), utformning av gymnasieskolan
för närvarande föräldraledig
Julian Sammerl© Gronau grundskola
Sammerl, Julian (SAM)

Schmidt, Philip (SCP)
Ämnen: Utbildning, AW, SP
7e klass team

Schmitz, Jana (WIE)
Ämnen: tyska, katolsk religionsundervisning
10a klass team

Schneider, Britta (SCB)
Ämnen: tyska, katolsk religionsundervisning
10b klass team

Schnigge, Christian (SCC)

Ämnen: Sport, Protestantisk religionsundervisning, Samhällskunskap

Klasslag i 9b

Judith Schulz© Gronau grundskola
Schulz, Judith (SCJ)
Ämnen: Tyska, specialundervisning
Specialpedagog, specialfokus "vision
Lena Sibbing© Gronau grundskola
Sibbing, Lena (SIB)
Ämnen: Matematik, Holländska
6a klass team

Sicking, Olga (SIC)
Ämnen: kemi, ryska
Kontaktperson för lika möjligheter (representant), StuBo
för närvarande föräldraledig

Sikma, Lisa (SIL)
Ämnen: nederländska, tyska

Skunca, James (SKU)
Ämnen: Arbetsplatsförlagd utbildning
Pedagogisk assistent

Sodemann, Meike (SOD)
Ämnen: Tyska, Konst
Klassgrupp om 5c

Soeten, Nadine (SOE)
Ämnen: tyska, praktisk filosofi, scenkonst
Didaktisk ledare
för närvarande föräldraledig

Stark, Sylvia (STA)
Ämnen: Sport
För närvarande föräldraledig
Ursula Steuer© Gronau grundskola
Steuer, Ursula (STE)
Ämnen: Konst, Engelska
Skolledning, speciallärare

Tillmann, Stefan (TIL)
Ämnen: Tyska, Filosofi
9a klasslag
Ingo Sträter© Gronau grundskola
Sträter, Ingo (STR)
Ämnen: Tyska, Praktisk filosofi
8e klass team
Speciallärare

Tamayar, Umut (TAM)
Ämnen: Engelska, Historia
9e class team
Stöd på första nivån
Sebastian Terbeck© Gronau grundskola
Terbeck, Sebastian (TES)
Ämnen: Fysik Matematik
Pedagogisk assistent

Terfort, Miriam (TER)
Ämnen: Matematik, Biologi
8a klass team

Uhlenbrock, Ralf (UHL)
Ämnen: katolsk religionsundervisning, samhällskunskap, industriell utbildning
Avdelningschef III (årskurs 9-10)
Daniel Urban© Gronau grundskola
Urban, Daniel (URB)
Ämnen: arbetsmarknadsstudier, idrott
Klassgrupp om 5
Skyddsombud, karriärvägledning

van de Ven, Ines (VAN)

Ämnen: Sport, Samhällskunskap

Koordinator för yrkesutbildning


Vöcker, Sophia (VOC)
Ämnen: katolsk religionsundervisning, matematik
Utbildningsansvarig
för närvarande föräldraledig


Vogt, Sebastian (VOG)
Ämnen: musik, historia, samhällskunskap
Klasslag 7c

Wälte, Sebastian (WAE)
Ämnen: Engelska, Sport, Pedagogik
Klasslag 6a

Wattieau, Ivo (WAT)
Ämnen: engelska, nederländska
Klasslag 6b
Representant för Europaskolorna

Wegmann, Thomas (WEG)
Ämnen: Konst

Wessels, Lisa (WES)
Ämnen: Biologi, kemi, naturvetenskap
Klassgrupp för 8e
Henning Winter© Gronau grundskola
Winter, Henning (WIN)
Ämnen: musik, historia, samhällskunskap
Klasslag 8b

Zante, Kirsten (ZAN)

Ämnen: matematik, naturvetenskap

Avdelningschef II (årskurs 7 - 8)

Organisationsgrupp, samordnare QZ för specialundervisning Sek I