Naturvetenskap

Naturvetenskap

Naturvetenskap undervisas i årskurs 5 och 6 på Gronau Comprehensive School. Ämnet är en kombination av de tre naturvetenskapliga ämnena biologi, kemi och fysik, med fokus på biologi och fysik i årskurs 5 och 6.

Syftet med ämnet är att eleverna ska kunna granska, utforska och förklara fenomen från vardagslivet, miljön och den egna kroppen. Därför är lektionerna i hög grad inriktade på att eleverna ska kunna arbeta praktiskt, experimentera och sedan förklara sina resultat. Eleverna lär sig också att förstå vetenskapens språk och historia, att kommunicera sina resultat och att hantera vetenskapens begränsningar[1]. På så sätt bidrar det naturvetenskapliga ämnet i hög grad till ungdomars språkutveckling och omdömesförmåga, utöver undervisningen i det ämnesspecifika innehållet.


[1] Baserat på läroplanen för grundskolor - sekundär nivå 1 i NRW Naturvetenskap