Föräldraförening

Föräldrarepresentanterna på en grundskola spelar en avgörande roll för att främja ett konstruktivt samarbete mellan föräldrar, lärare och skolledning. Föräldrarepresentanternas uppgifter täcker olika områden och bidrar till att skapa en positiv skolmiljö. Här följer några av de viktigaste uppgifterna för en föräldrarepresentant på en grundskola:

  1. Företrädande av föräldrarnas intressen: Föräldrarepresentanterna företräder föräldrarnas intressen gentemot skolledningen, lärarkåren och andra skolkommittéer. Detta innefattar att delta i beslut som påverkar skolan och att förmedla föräldrarnas oro och bekymmer.
  2. Deltagande i skolkommittéer: Föräldrarepresentanter deltar i olika skolkommittéer, t.ex. skolkonferensen eller skolstyrelsen. Där bidrar de med föräldrarnas perspektiv och hjälper till att utforma skolans politiska beslut.
  3. Främja kommunikationen mellan föräldrar och skola: Föräldrarepresentanterna stöder kommunikationen mellan föräldrar och skolan. Detta kan ske genom regelbundna möten, informationsevenemang eller underhåll av kommunikationsplattformar.
  4. Deltagande i utvecklingen av skolprogrammet: Föräldrarepresentanterna kan delta i utvecklingen av skolprogrammet och se till att föräldrarnas synpunkter beaktas på lämpligt sätt. Detta omfattar även medverkan i utformningen av uppdragsbeskrivningar och skolmål.
  5. Stöd vid konfliktlösning: Föräldrarepresentanter kan spela en stödjande roll när det gäller att lösa konflikter mellan föräldrar, lärare och elever. Här är det viktigt att inta en medlande position och förespråka konstruktiva lösningar.

Föräldrarepresentanter spelar därför en aktiv och viktig roll i skollivet genom att ta tillvara föräldrarnas intressen, främja samarbete och bidra till att skolan är en positiv och stödjande plats för alla inblandade.

De valda föräldrarepresentanterna för läsåret 2023/2024 är

Herr Kollbach och fru Löwen