Praktisk filosofi

Praktisk filosofi

I detta skolämne, som är nytt för dig från årskurs 5, kan du ha välgrundade diskussioner om frihet, politik, media, religion, vänskap, döende/död, normer, mening/meningslöshet, främlingsfientlighet, moral, vetenskap, könsroller, våld, framtidsplaner, Gud, samvete, logik, känslor, sanning, dig själv och mycket mer.

 

Vem kan delta i programmet Praktisk filosofi?

Elever som inte deltar i religionsundervisningen eftersom de inte tillhör något kristet samfund eller har avbrutit sin religionsundervisning av samvetsskäl (14 år och äldre) eller har avregistrerats av sina föräldrar om de ännu inte har uppnått religionsåldern (under 14 år) deltar i praktiska filosofilektioner.


Vad är praktisk filosofi?

Praktisk filosofi behandlar alla frågor som rör hur människor lever tillsammans. Sådana frågor måste diskuteras, deras djup och bredd utforskas och möjliga svar motiveras. Allt detta görs i ämnet praktisk filosofi.

Filosofi börjar när någon ställer sig själv och andra filosofiska frågor.
Filosofiska frågor är frågor som t.ex: Vad är en lögn? Vad är sanning? Varför söker människor vänskap med varandra? Vad är ett värdigt liv? Vad är meningen med livet? Har djur rättigheter? Är vi fria? Varför är människor rädda för döden? Vad betyder rimligt? Hur kan man argumentera logiskt?

För att hitta svar på sådana frågor gör de unga filosoferna mycket: de läser texter, tolkar bilder, diskuterar, klargör termer, tolkar filmer, genomför rollspel, utvecklar tankeexperiment, gör internetforskning, håller skrivdiskussioner, skriver texter själva, engagerar sig i sokratiska diskussioner och uppmuntras naturligtvis att tänka själva och mycket mer.

 

Hur är ämnet Praktisk filosofi uppbyggt?


Även det friaste tänkandet kan inte klara sig utan en viss grundordning. I ämnet praktisk filosofi i skolorna i Nordrhein-Westfalen är ämnena indelade i följande 7 frågegrupper:


Våra kurser är uppbyggda efter dessa frågegrupper och läroböckerna är också skrivna med dessa frågegrupper i åtanke.

Frågegrupp 1: Frågan om jaget

- Exempel på ämne: Jag och mitt liv

Frågegrupp 2: Frågan om den andre

- Exempel på ämne: Hantera konflikter

Frågegrupp 3: Frågan om gott uppförande

- Exempel på ämne: Sanning och lögn

Frågegrupp 4: Frågan om lag, stat och ekonomi

- Exempel på ämne: Fattigdom och välstånd

Frågegrupp 5: Frågan om natur, kultur och teknik

- Exempel på ämne: Djur som andra levande varelser

Frågegrupp 6: Frågan om sanning, verklighet och media

- Exempel på ämne: Medievärldar

Frågegrupp 7: Frågan om ursprung, framtid och mening

- Exempel på ämne : Liv och högtider i olika religioner