Počítačová věda

Předmět Informatika

VintageKlasifikaceRealizace obsahu

5

Řidičský průkaz na počítač

Od školního roku 2018/19

 • Používání počítače
 • Zpracování textu, tabulkový kalkulátor, prezentace
 • Zabezpečení v síti

Volitelná orientace

Ve skupinách, které se mění každých devět týdnů, se žáci mohou seznámit s informatikou vedle jiných předmětů, jako je výtvarná výchova, přírodní vědy a pracovní výchova.

Mezi témata, která se v informatice probírají, patří:

 • Zpracování informací
 • Úvod do programování
 • Kryptografie
 • Etické otázky v informatice
 • Sociální sítě

Volitelný předmět informatika

Ve druhém pololetí 6. ročníku si žáci volí povinně volitelný předmět, který se vyučuje jako čtvrtý hlavní předmět. Pro tento předmět existuje závazný hlavní vzdělávací program a školní vzdělávací program.

Důvody volby informatiky jako volitelného předmětu:

 • Příprava žáků na život ve světě prostoupeném digitálními technologiemi
 • podporuje mezioborové a síťové myšlení
 • přispívá k hlubšímu pochopení udržitelného rozvoje a využívání našich přírodních zdrojů.
 • Příprava na školení, studium a kariéru
 • vzbuzuje zájem dívek i chlapců o pozdější profesní orientaci v oblasti matematiky, techniky a přírodních věd.

Pokud si vaše dítě zvolí jako předmět informatiku, vezměte prosím na vědomí následující požadavky:

 • Velký zájem o řešení problémů a hádanek
 • Samostatná a důkladná práce, a to i po delší dobu.
 • Strukturování tematických oblastí a faktů a užívání diagramů a náčrtů

Základní učební plán najdete na tomto odkazu:
https://www.schulentwicklung.nrw.de/.../KLP_GE_WP_Informatik_Endfassung.pdf.

8

Informatika střídavě se studiem práce

Žáci 8. ročníku mají hodinu informatiky jednou za čtrnáct dní. Obsah výuky zahrnuje následující:

 • Práce s počítačem (pokud nemáte předchozí znalosti)
 • Zpracování informací
 • Vytváření webových stránek pomocí HTML&CSS
 • Vývoj aplikací
 • ...