Gamtos mokslai

Gamtos mokslai

Gronau bendrojo lavinimo mokykloje gamtos mokslų mokoma 5 ir 6 klasėse. Tai trijų gamtos mokslų dalykų - biologijos, chemijos ir fizikos - derinys. 5 ir 6 klasėse daugiausia dėmesio skiriama biologijai ir fizikai.

Šio dalyko tikslas - suteikti mokiniams galimybę kruopščiai nagrinėti, tyrinėti ir aiškinti kasdienio gyvenimo, aplinkos ir savo kūno reiškinius. Dėl šios priežasties pamokos yra orientuotos į tai, kad mokiniai galėtų dirbti praktiškai, eksperimentuoti ir paaiškinti savo atradimus. Mokiniai taip pat mokosi suprasti mokslo kalbą ir istoriją, perteikti savo atradimus ir įveikti mokslo ribas[1]. Tokiu būdu gamtos mokslų dalykas ne tik prisideda prie konkretaus dalyko turinio dėstymo, bet ir reikšmingai prisideda prie paauglių kalbos ugdymo ir vertinimo įgūdžių.


[1] Remiantis pagrindine bendrojo lavinimo mokyklų mokymo programa - 1 vidurinio ugdymo lygis NRW Gamtos mokslai