Tarpinis

Vidurinėje mokykloje mokiniai mokosi 7-10 klasėse. Po to, kai mokiniai įsitvirtina mokykloje, vidurinėje mokykloje priimamas sprendimas, kokią kvalifikaciją jie nori įgyti baigdami mokyklą, ir daugelis mokinių baigę vidurinę mokyklą baigia mokyklą turėdami baigiamąją kvalifikaciją. Tik tie, kurie siekia abitūros arba fachabitūros, po Mittelstufe pereina į Oberstufe.

Vidurinėje mokykloje anglų kalbos ir matematikos mokoma diferencijuotai, atsižvelgiant į rezultatus. Tai gali vykti skirtinguose kursuose arba kartu. Kitas pagrindinis dalykas tampa privalomai pasirenkamuoju. Nuo 8 klasės pradedama rinktis kitą pasirenkamąjį dalyką: Papildomos pamokos. Čia galima rinktis kitą užsienio kalbą arba kitus pasiūlymus, pavyzdžiui, profesinio rengimo.

Daugiau informacijos apie privalomuosius pasirenkamuosius dalykus ir papildomas pamokas rasite mūsų brošiūroje:
Informacinė brošiūra apie privalomuosius pasirenkamuosius dalykus
Informacinė brošiūra apie papildomas pamokas

Pasirenkamųjų dalykų modelio Gronau bendrojo lavinimo mokykloje apžvalgą rasite čia: