Menas

Menas

Dailės pamokose skatinamas mokinių kūrybiškumas ir motoriniai įgūdžiai. Siekiama pažadinti susidomėjimą meniniu dizainu. Siekiant patenkinti įvairius mokinių interesus ir gebėjimus, kiekvienais mokslo metais rengiami praktiniai projektiniai darbai iš įvairių tapybos, piešimo, skulptūros ir performanso sričių. Tai papildoma kitų pagrindinių dalykų sričių dalykais ir dalyvavimu įvairiuose konkursuose.

Be praktinių dizaino darbų kūrimo, svarbi dailės pamokų dalis yra ir priėmimas. Mokiniai mokosi tikslingai žiūrėti į vaizdus ir juos kruopščiai nagrinėti. Mokiniai ne tik susipažįsta su svarbiais meno istorijos vaizdų pavyzdžiais, bet ir mokosi kritiškai vertinti žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose esančius vaizdus.