Kunst

Kunst

I billedkunst opmuntres elevernes kreativitet og motoriske færdigheder. Målet er at vække en interesse for kunstnerisk udformning. For at tilgodese elevernes forskellige interesser og evner udvikles der hvert skoleår et praktisk designarbejde inden for de forskellige områder maleri, tegning, skulptur og performance. Dette suppleres med andre fagområder i hovedfagene og med deltagelse i forskellige konkurrencer.

Ud over produktionen af praktisk designarbejde er reception også en vigtig del af kunstundervisningen. Eleverne lærer at se på og granske billeder på en målrettet måde. Ud over at gøre sig bekendt med vigtige eksempler på billeder fra kunsthistorien lærer eleverne at forholde sig kritisk til billeder fra medierne og de sociale netværk.