Engelsk

På Gronau Comprehensive School undervises der i engelsk i klassen. Undervisningen er differentieret inden for klassen, og der anvendes egnede metoder samt opgaver i forskellige sværhedsgrader.

I andet semester af 7. klasse inddeles eleverne i avanceret og grundlæggende niveau. Det er muligt at skifte til avanceret eller basalt niveau indtil første semester i 10. klasse, hvis præstationerne er i orden. Efter dette tidspunkt kan eleverne kun blive nedgraderet efter anmodning fra deres forældre eller værger.

Der anvendes kooperative læringsformer (f.eks. tandemøvelser, placemat, milling around, gruppearbejde) og differentierede læringsformer (f.eks. differentieret arbejdsmateriale, støttesystemer, ugentligt planarbejde).

Engelskundervisningen er mediebaseret. Det omfatter primært lærebogen (Orange Line-udgaven fra 2014), arbejdsbogen og den tilhørende lyd- og video-dvd. Derudover kan læreren frit bruge andre differentierede materialer samt film, lydfiler og instruktionsvideoer; der er et udvalg tilgængeligt i mediecentret.

Arbejdet er også kompetenceorienteret. Eleverne forberedes på de forskellige ekspertiseområder inden for faget.

  • Lytning (f.eks. arbejde med audiovisuelle medier)
  • Tale (f.eks. præsentationer, projektarbejde, mundtlige eksamener)
  • Læsning (f.eks. opsamlingsmetode, summelæsning)
  • Skrivning (f.eks. med modeltekster og støttesystemer)
  • Interkulturel kommunikativ kompetence (f.eks. mægling, arbejde med autentisk materiale)

Yderligere differentieringsmuligheder er tilgængelige:

  • Deltagelse i den "store udfordring",
  • UFO-tilbud (støtte, opmuntre/udfordre, organisere) af speciallærere eller lærere med særlige behov