Socialt arbejde i skolen

Skolesocialarbejde på Gronau grundskole

Skolesocialarbejdet er en integreret del af skoleprogrammet på Gronau Comprehensive School. Eleverne kan til enhver tid lave en aftale med de forskellige kontaktpersoner. Bekymringer afklares derefter i rådgivnings- eller konfliktsamtaler med de involverede. Det er ikke altid, at én samtale er tilstrækkelig til at løse problemet, og derfor kan der aftales regelmæssige samtaler, hvis det er nødvendigt. Hvis det er nødvendigt og ønskeligt, inddrages også andre parter i rådgivningsprocessen, f.eks. forældre eller lærere.

Andre tjenester, der tilbydes af skolesocialrådgivere, er

  • Social læring i 5. klasse
  • Træning og støtte til mediatorer
  • Klasseinterventioner, hvis det er nødvendigt
  • Forebyggelsesprogrammer
  • Adfærdstræning for forskellige grupper
  • Etablering af kontakt til rådgivningscentre og andre støttefaciliteter for unge og familier.
  • Tilbud i frokostpausen
  • Erfaringsbaserede uddannelsesprogrammer

Rådgivningen er ikke kun rettet mod elever, men også mod forældre, værger og lærere. Derefter arbejder vi sammen om at finde mulige løsninger på det pågældende problem.

Skolens socialrådgiverteam omfatter


Julia Helling
Skolesocialrådgiver
B.A. Social Work

Mandag til fredag
Tlf. 0171/ 2731932
hellju@ge.gronau.de
Sara Gözütok
MpT Integration / Skolesocialrådgiver
B.A. Social Work

Mandag til fredag
Tlf. 0151/ 26002698
goezsa@ge.gronau.de

Birgit Schütte
Dipl. Sozilarbeiterin / Dipl. Sozialpädagogin

Onsdag
schubi@ge.gronau.de
 


Skolens socialrådgiverteam støttes i øjeblikket af to praktikanter.


Jo Ann Berkemeier


Clarissa Böing

Anita Schneider