Forældreforening

Forældrerepræsentanterne på en grundskole spiller en afgørende rolle for at fremme et konstruktivt samarbejde mellem forældre, lærere og skoleledelse. Forældrerepræsentanternes opgaver dækker forskellige områder og bidrager til at skabe et positivt skolemiljø. Her er nogle af de vigtigste opgaver for en forældrerepræsentant på en grundskole:

  1. Repræsentation af forældrenes interesser: Forældrerepræsentanterne repræsenterer forældrenes interesser over for skolens ledelse, lærerstaben og andre skoleudvalg. Dette omfatter deltagelse i beslutninger, der påvirker skolen, og formidling af forældrenes bekymringer og bekymringer.
  2. Deltagelse i skoleudvalg: Forældrerepræsentanter deltager i forskellige skoleudvalg, såsom skolekonferencen eller skolebestyrelsen. Her bidrager de med forældrenes perspektiv og er med til at forme skolens politiske beslutninger.
  3. Fremme kommunikationen mellem forældre og skole: Forældrerepræsentanterne støtter kommunikationen mellem forældrene og skolen. Det kan ske gennem regelmæssige møder, informationsarrangementer eller vedligeholdelse af kommunikationsplatforme.
  4. Deltagelse i udviklingen af skoleprogrammet: Forældrerepræsentanterne kan deltage i udviklingen af skoleprogrammet og sikre, at der bliver taget tilstrækkeligt hensyn til forældrenes bekymringer. Dette omfatter også involvering i udarbejdelsen af mission statements og skolens målsætninger.
  5. Støtte til konfliktløsning: Forældrerepræsentanter kan spille en støttende rolle i løsningen af konflikter mellem forældre, lærere og elever. Her er det vigtigt at indtage en mæglende position og gå ind for konstruktive løsninger.

Forældrerepræsentanter spiller derfor en aktiv og vigtig rolle i skolens liv ved at varetage forældrenes interesser, fremme samarbejdet og hjælpe med at sikre, at skolen er et positivt og støttende sted for alle involverede.

De valgte forældrerepræsentanter for skoleåret 2023/2024 er

Hr. Kollbach og fru Löwen