I iedaļa

Ekskursijas vidusskolas līmenī I

Skolas ekskursijas 1. vidusskolas posmā ir svarīgs skolēnu sociālās attīstības aspekts.

Piektajā klasē galvenā uzmanība tiek pievērsta klases kopienas dienām, kuru mērķis ir stiprināt saliedētību klasē. Šīs dienas ļauj skolēniem labāk iepazīt vienam otru, veicina komandas garu un veido pozitīvu klases kopienu.

Ikgadējais sporta brauciens ir svarīga programma jau astoto gadu. Galvenā uzmanība tiek pievērsta ne tikai sportiskajam aspektam, bet arī komandas darba veicināšanai un veselīga dzīvesveida attīstīšanai. Kopīgas sporta aktivitātes ne tikai uzlabo fizisko sagatavotību, bet arī stiprina saliedētību gada grupā.

Pēdējais klases brauciens desmitajā klasē ir skolas ekskursiju kulminācija. Šis ceļojums ne tikai iezīmē vidusskolas beigas, bet arī sniedz skolēniem iespēju pārdomāt kopā pavadīto laiku skolā un aizvest līdzi paliekošas atmiņas. Šajos ceļojumos var iekļaut gan kultūras pieredzi, gan piedzīvojumus, un tie palīdz nodrošināt, ka skolēni noslēdz savu skolas gaitas ar pozitīvām atmiņām. Kopumā šie strukturētie skolu braucieni skolēniem sniedz visaptverošu pieredzi, kas sniedzas ārpus mācību stundām un veicina skolēnu personīgo attīstību dažādās jomās.