Хора

Училищната общност в Gronau Comprehensive School се характеризира с разнообразна и динамична смесица, която обогатява училищния живот.

Тук ще намерите хората, които защитават тази общност.