Οδηγός για τις συγκρούσεις και τη συμβουλευτική.

Συμβουλευτική ομάδα

Η συμβουλευτική ομάδα του σχολείου μας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των μαθητών σε διάφορα θέματα. Τα καθήκοντα της συμβουλευτικής μας ομάδας είναι ποικίλα και περιλαμβάνουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό στο σχολείο, την κοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη , την προώθηση βασικών δεξιοτήτων, τη συμβουλευτική γονέων και τη συνεργασία με εξωτερικούς εταίρους.

Συνολικά, η συμβουλευτική ομάδα είναι εκεί για να προάγει την ατομική ανάπτυξη και ευημερία των φοιτητών και να τους προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις προσωπικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους προκλήσεις.