Sprievodca konfliktom a poradenstvom.

Poradenský tím

Poradenský tím na našej škole zohráva dôležitú úlohu pri podpore žiakov v rôznych záležitostiach. Úlohy nášho poradenského tímu sú rôznorodé a zahŕňajú školské kariérové poradenstvo, sociálnu a emocionálnu podporu, podporu kľúčových zručností, poradenstvo pre rodičov a spoluprácu s externými partnermi.

Poradenský tím má celkovo podporovať individuálny rozvoj a pohodu študentov a čo najlepšie ich pripraviť na ich osobné, akademické a profesionálne výzvy.